• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

„Akademia dla Rodziców” II edycja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w okresie od 10 września 2018r. do 16 listopada 2018r. zorganizował II edycję cyklu  zajęć grupowych pn. „Akademia dla rodziców”.
Głównym celem zajęć było zdobycie przez Uczestników projektu kompetencji społecznych dotyczących radzenia sobie z małżeńskimi i rodzicielskimi rolami społecznymi, w tym  nabycie kompetencji wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości psychospołecznej własnych  dzieci.  Zajęcia miały charakter warsztatowy, co pozwoliło na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności wychowawczo-komunikacyjnych w rodzinie. Spotkania cieszyły się dużym   zainteresowaniem ze strony Uczestników projektu. Wszyscy brali w nich aktywny udział,  z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia wymagające pracy samodzielnej oraz grupowej. Uczestnicy zajęć mieli również okazję wymienić się doświadczeniami, a także mieli okazję do integracji, lepszego poznania siebie i  swoich umiejętności.

Zajęcia zorganizowane w ramach „Akademii dla Rodziców” mają  pomagać  rodzicom w rozwiązywaniu trudnych   sytuacji wychowawczych w przyszłości i zapobiegać ich występowaniu.  „Akademia dla Rodziców” pomaga wzmocnić więzi z dzieckiem, ale przede wszystkim wzmacnia samych rodziców, by poczuli się spełnionymi rodzicami. 

Harmonogram zajęć „Akademia dla rodziców” II edycja
dla uczestników Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

 

Lp

 

Data

 

Temat

 

1

10.09.2018

 

Wzmacnianie własnej osobowości: poznanie i ocena siebie, budowanie poczucia własnej wartości, poznawanie partnerów i współmałżonków, życie w zgodzie z własnym temperamentem.

2

12.09.2018

Wzmacnianie własnej osobowości: poznawanie potrzeb własnych i partnera, kształtowanie inteligencji emocjonalnej, stres i sposoby radzenia sobie z nim, hierarchia wartości.

3

14.09.2018

Budowanie relacji ze współmałżonkiem. Zasady komunikacji małżeńskiej. Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie. Warunki udanej relacji w małżeństwie.

4

24.09.2018

Miłość w małżeństwie. Różnice płciowe a relacje w małżeństwie.

Radzenie sobie z problemami w relacjach małżeńskich.

5

25.09.2018

Seksualność i planowanie rodziny

6

27.09.2018

Budowanie mapy własnej rodziny. Reguły funkcjonowania w rodzinie

1

02.10.2018

 

Budowanie wzajemnych relacji w rodzinie: zasoby psychospołeczne rodziców

2

08.10.2018

 

Zasoby dzieci - analiza naturalnych praw rozwojowych dzieci w poszczególnych okresach ich życia oraz czynników warunkujących ich rozwój i funkcjonowanie

3

12.10.2018

Udany dialog w rodzinie - komunikacja niewerbalna, rozumienie, akceptowanie i kontrolowanie emocji

4

15.10.2018

Udany dialog w rodzinie - komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów

5

19.10.2018

 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych - granice i konsekwencje w wychowaniu, przeciwdziałanie agresji i przemocy

6

22.10.2018

 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych - Dobre metody wychowawcze; kary, nagrody i pochwały

7

26.10.2018

 

Prawidłowe wypełnianie ról społecznych – współpraca domowników i usamodzielnianie dzieci

8

29.10.2018

 

Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych

9

05.11.2018

 

Bezpieczeństwo dzieci w domu, w sieci i na podwórku. Prawo w rodzinie i dla rodziny – aspekty prawne dotyczące wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej

10

09.11.2018

 

Profilaktyka zdrowia psychofizycznego – żywienie, higiena, badania lekarskie, czas wolny. Budżet domowy – Jak sobie z nim radzić, by starczyło?

11

15.11.2018

 

Wzmacnianie własnej osobowości: poznawanie potrzeb własnych i partnera, kształtowanie inteligencji emocjonalnej, stres i sposoby radzenia sobie z nimi, hierarchia wartości.

12

16.11.2018

 

Budowanie relacji ze współmałżonkiem. Zasady komunikacji małżeńskiej. Rozwiazywanie konfliktów w małżeństwie. Warunki udanej relacji w małżeństwie. Miłość w małżeństwie. Różnice płciowe a relacje w małżeństwie. Radzenie sobie z problemami w relacjach małżeńskich.