• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Szkoła dla rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach od 06 września 2021r. rozpoczął  cykl zajęć    grupowych pn. „Szkoła dla Rodziców”. Głównym celem  jest wsparcie rodziców w kształtowaniu  prawidłowych relacji z dziećmi. Warsztat pomaga w radzeniu sobie w codziennych kontaktach  z dziećmi i młodzieżą. Uczy dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Zajęcia mają  charakter warsztatowy, co pozwoli na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności wychowawczo-komunikacyjnych w rodzinie. Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom lepsze poznanie swoich dzieci, ich potrzeb rozwojowych i społecznych. Rodzice będą mieli również szansę nauczyć się, jak motywować dziecko do nauki i budować jego poczucie bezpieczeństwa. Będzie to czas na trening dialogu i budowania więzi opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zdobędą też wiedzę   w zakresie budowania poczucia własnej wartości, poznają swoje zasoby, ustalą granice, odkryją mocne strony i drzemiący w nich potencjał.

„Szkoła dla Rodziców”  tematyka zajęć:

 •  Budowanie wzajemnych relacji w rodzinie: zasoby psychospołeczne rodziców
 •  Zasoby dzieci – analiza naturalnych praw rozwojowych dzieci w poszczególnych okresach ich życia oraz czynników warunkujących ich rozwój i funkcjonowanie
 •  Udany dialog w rodzinie – komunikacja niewerbalna, rozumienie, akceptowanie  i kontrolowanie emocji  
 •  Udany dialog w rodzinie – komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
 •  Rozwiązywanie problemów wychowawczych – granice i konsekwencje w wychowaniu, przeciwdziałanie agresji i przemocy
 •  Rozwiązywanie problemów wychowawczych – Dobre metody wychowawcze; kary, nagrody i pochwały
 •  Profilaktyka uzależnień
 •  Prawidłowe wypełnianie ról społecznych – współpraca domowników i usamodzielnianie dzieci
 •  Budowanie relacji ze współmałżonkiem. Zasady komunikacji małżeńskiej.
 •  Miłość w małżeństwie.
 •  Wzmacnianie własnej osobowości: poznawanie potrzeb własnych i partnera, kształtowanie inteligencji emocjonalnej.
 •  Radzenie sobie z problemami w relacjach małżeńskich.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej i prowadzone są przez Specjalistę w zakresie pedagogiki, psychologii i psychoterapii dr hab. Martę Komorowską-Pudło.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach!!!
Zgłoszenia można kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police, tel. 91 42 43 840, mail: ops@police.pl