• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga związane z dodatkiem osłonowym. Logo Ministerstwa KiŚ

Dodatek osłonowy

 • 2022-01-05 12:17:50
 • OPS Police

W dniu 04.01.2022 r. weszła w życie Ustawa o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

1. Kryterium dochodowe
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

2.Zasada złotówka za złotówkę
Osobie, w przypadku której, wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę,  o której mowa w pkt 1, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.
W przypadku gdy, wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.


3. Wniosek
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Natomiast osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
 
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wniosek o dodatek osłonowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach:

 • osobiście w Dziale Świadczeń (I oraz III piętro - pok. 307 ) od pon. 7.30 – 15.30 wt. - pt. 7.00 – 15.00
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police,
 • elektronicznie – w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

Nie składamy wniosku drogą e-mail.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 91 42 43 861, 91 42 43 843.
Więcej informacji oraz druki wniosku do pobrania znajdują się w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Do pobrania i złożenia gdy wniosek składany jest w Ośrodku Pomocsy Społecznej w Policach: Informacja o przetwarzaniu danych