• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Nabór na stanowisko - młodszy opiekun

 • 2022-01-21 14:56:00
 • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA STANOWISKO
Młodszy opiekun
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
1. Zapewnienie pomocy osobom, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innej osoby, a są jej pozbawione w szczególności:

 • zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniu osoby wymagającej opieki,
 • przygotowywanie posiłków,
 • zakupy,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych oraz wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza lub pielęgniarkę;
 • współpraca z lekarzem, pielęgniarką środowiskową oraz pracownikiem socjalnym;
 • pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji chorego;
 • współpraca z najbliższą rodziną chorego w ramach sprawowania opieki.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Pełny wymiar czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy.  Praca na terenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a, tj. na terenie Gminy Police w domu chorego.

Oczekiwania od kandydata do pracy na stanowisku młodszy opiekun:

 • wykształcenie podstawowe/gimnazjalne lub średnie
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • dobra organizacja pracy
 • dobry stan zdrowia
 • niekaralność
 • wysoka kultura osobista

Mile widziane:
dyplom w zawodzie : opiekun medyczny, opiekun środowiskowy, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka
doświadczenie w opiece nad osoba starszą, niepełnosprawną, przewlekle chorą.

Oferujemy:
przeszkolenie w opiece nad osoba starszą, niepełnosprawną, przewlekle chorą dla osób niedoświadczonych

Proponowane wynagrodzenie: 3010zł brutto miesięcznie

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, np.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
 2. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach do celów rekrutacji.

UWAGA: : Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Przykładowa treść zgody: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv oraz ewentualnie innych dokumentach przeze mnie składanych  na potrzeby rekrutacji do odwołania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000). Niniejszej zgody udzielam dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oferty należy składać do 28.02.2022r., decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat 4 piętro, pok. 403
ul. Siedlecka 2a, 72 – 010 Police

Uwaga:

 1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 57 68 090