• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Akademia dla rodziców

Akademia dla rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020,   w okresie od 09 maja 2018r. do 20 czerwca 2018r. zorganizował cykl zajęć   grupowych pn. „Akademia dla rodziców”.
Głównym celem zajęć było  zdobycie przez Uczestników projektu  kompetencji społecznych dotyczących  radzenia sobie z małżeńskimi i rodzicielskimi rolami społecznymi,  w tym  nabycie kompetencji wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości psychospołecznej własnych  dzieci.
Zajęcia miały charakter warsztatowy, co pozwoliło na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności wychowawczo-komunikacyjnych w rodzinie. Spotkania cieszyły się dużym   zainteresowaniem ze strony Uczestników projektu. Wszyscy brali w nich aktywny udział,  z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia wymagające pracy samodzielnej oraz grupowej. Uczestnicy zajęć mieli również okazję wymienić się doświadczeniami, a także mieli okazję do integracji, lepszego poznania siebie i  swoich umiejętności.
Zajęcia zorganizowane w ramach „Akademii dla Rodziców” mają  pomagać  rodzicom w rozwiązywaniu trudnych   sytuacji wychowawczych w przyszłości i zapobiegać ich występowaniu.  „Akademia dla Rodziców” pomaga wzmocnić więzi z dzieckiem, ale przede wszystkim wzmacnia samych rodziców, by poczuli się spełnionymi rodzicami.  

Dla 16 uczestników Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

09.05.2018-20.06.2018


L.p


Data


Temat

 

1

09.05.2018 

Budowanie wzajemnych relacji w rodzinie: zasoby psychospołeczne rodziców

2

10.05.2018 

Zasoby dzieci - analiza naturalnych praw rozwojowych dzieci w poszczególnych okresach ich życia oraz czynników warunkujących ich rozwój i funkcjonowanie

3

16.05.2018 

Udany dialog w rodzinie - komunikacja niewerbalna, rozumienie, akceptowanie i kontrolowanie emocji

4

18.05.2018 

Udany dialog w rodzinie - komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów

5

24.05.2018 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych - granice i konsekwencje w wychowaniu, przeciwdziałanie agresji i przemocy

6

30.05.2018 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych - Dobre metody wychowawcze; kary, nagrody i pochwały

7

06.06.2018 

 

Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych

8

11.06.2018 

Prawidłowe wypełnianie ról społecznych – współpraca domowników i usamodzielnianie dzieci

9

13.06.2018

 

Bezpieczeństwo dzieci w domu, w sieci i na podwórku

10

14.06.2018 

Profilaktyka zdrowia psychofizycznego – żywienie, higiena, badania lekarskie, czas wolny

11

18.06.2018 

Prawo w rodzinie i dla rodziny – aspekty prawne dotyczące wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej

12

20.06.2018 

 

Budżet domowy – Jak sobie z nim radzić, by starczyło?