• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Trzy kwadranse dla rodziny

  • 2018-06-26 15:40:38
  • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE - PLENEROWE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE I EDUKACYJNE „TRZY KWADRANSE DLA RODZINY”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach        Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata       2014-2020,   w dniu  23.06.2018r.  zorganizował plenerowe zajęcia integracyjne i edukacyjne „Trzy kwadranse dla rodziny”.
Głównym celem powyższego działania  była  poprawa funkcjonowania rodzin        poprzez integrację, aktywizację  i wzmocnienie więzi rodzinnych.
Spotkanie odbyło się na terenie gospodarstwa agroturystycznego, podczas którego zaplanowano praktyczne, plenerowe zajęcia integracyjno – edukacyjne dla rodziców i dzieci. W tym dniu nie zabrakło atrakcji. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami oraz możliwość przejażdżki konnej  sprawił wszystkim dużo radości i niezapomnianych przeżyć.  Spotkanie     cieszyło się dużym  zainteresowaniem ze strony Uczestników projektu. Wszyscy brali aktywny udział w zorganizowanych zajęciach z aktywnych form spędzania czasu wolnego.             W trakcie spotkania Uczestnicy  mogli zwiedzić gospodarstwo agroturystyczne, zajadać się kiełbaskami z ogniska i aktywnie spędzić czas wolny ze swoimi rodzinami.
Wspólne spędzanie czasu umacnia  więzi rodzinne i integruje, powoduje, że rodzina czuje się wspólnotą, która połączonymi siłami może osiągnąć coś twórczego i produktywnego. Dlatego poprzez takie działania, jak zajęcia edukacyjno-integracyjne zachęcamy dzieci      i rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Program plenerowych zajęć integracyjnych i edukacyjnych
pn. „Trzy kwadranse dla rodziny”, w ramach projektu
„KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

Termin organizacji:
23.06.2018 r. w godz. od 10.00 do 16.00.

Miejsce organizacji:  
Gospodarstwo Agroturystyczne „STAJNIA”, Maja Polikowska, Brzózki 30, 72-022 Nowe Warpno.

Program zajęć integracyjnych i edukacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury Gospodarstwa Agroturystycznego:

    • Praktyczna nauka spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym.
    • Stymulowanie rozwoju dziecka  poprzez wspólne spędzanie czasu w gronie rodzinnym, edukacja - kontakt ze zwierzętami w gospodarstwie agroturystycznym
    • Wzmocnienie więzi rodzinnych – budowanie relacji rodziców z dzieckiem.
    • Rozwój umiejętności rodzicielskich - organizacja wspólnych gier i zabaw na świeżym powietrzu przy minimalnych nakładach finansowych członków rodziny.
    • Organizacja wspólnego ogniska integracyjnego z pieczeniem kiełbasek,
    • Gry i zabawy integracyjne m.in. podchody, rysowanie kredą, gra w piłkę itp.