• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Dobry start dla uczniów 2019

 • 2019-06-28 15:30:41
 • OPS Police

W tym roku od lipca, a w 2020r. już od lutego rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego .

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka
– bez względu na dochody osiągane przez rodzinę.

Dla kogo wsparcie?
 
Świadczenie "Dobry...

Zmiany w przepisach dotyczących Programu Rządowego ,,Rodzina 500+”

 • 2019-06-27 12:23:00
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. w Dzienniku Ustaw  opublikowana została nowelizacja ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.  
Zgodnie z nowymi zasadami o świadczenie wychowawcze będzie można wnioskować:
-  od 1 lipca 2019 r. dro...

Świadczenia Rodzinne 2019/2020

 • 2019-06-26 11:26:40
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w kolejnym okresie zasiłkowym, tj. od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r. kontynuuje realizację wszystkich świadczeń rodzinnych tj. :

1. zasiłki rodzinne (miesięcznie):
a) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r...

Trzy kwadranse dla rodziny

 • 2019-06-18 15:14:09
 • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Pro...

AKADEMIA DLA RODZICÓW

 • 2019-06-12 14:29:10
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata       2014-2020   w okresie od 12 czerwca 2019r. do 31 października 20...

Dzień Sąsiada – osiedle “Stare Miasto” w Policach

 • 2019-06-12 11:02:40
 • OPS Police

W dniu 08 czerwca 2019r. mieszkańcy osiedla “Stare Miasto” przy współpracy Rady Osiedla nr 2 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach już po raz czwarty wspólnie świętowali „Dzień Sąsiada”. Spotkanie to miało na celu integrację oraz aktywizację lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz swojej społeczności. Real...