• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Ośrodek zmienia godziny urzędowania

  • 2018-08-14 11:30:12
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia godziny urzędowania na wcześniejsze w większość dni tygodnia. Zmiana obowiązuje od 16 sierpnia 2018r.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek - Piątek od 7.00 do 15.00

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „Organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

...

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „Organizację cyklu zajęć grupowych pn. Akademia dla rodziców dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIE...

Harmonogram wsparcia na 2018 dla projektu Kompas

  • 2018-07-31 12:25:59
  • OPS Police

Harmonogram wsparcia na 2018r. dla Uczestników projektu „KOMPAS –WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

Akademia dla rodziców - 2 edycja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników II edycji

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników II edycji projektu pn.: „LOKOMOTYWA-cja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja” od V.2018r. realizuje działania skierowane do Uczestników Projektu w ramach trzech ścieżek tj.:

Ścieżka dorosłoś...