• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych

W ramach projektu partnerskiego pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROPS), oferuje nieodpłatne wsparcie dla opiekunów faktycznych osó...

Senior dla Seniora - Wielkanoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach od kilku lat cyklicznie realizuje projekt „Pamiętaj o mnie-Senior dla Seniora”. W związku ze Świętami Wielkanocnymi pracownicy socjalni wraz z seniorami z Rady Osiedla nr 2 wykonali stroiki świąteczne. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 własnoręcznie przygotowali kartki z życzeniami świątecznymi. Wraz z seniorami dzieci ...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi psychologiczne

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP”

Przedmiot zamówienia:

 Świadczenie ...

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny
ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018r.

Dla kogo:
1) Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym...

Badanie diagnostyczne potrzeb i zasobów społeczności lokalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020 w miesiącu marcu 2018r.  planuje przeprowadzenie Badania diagnostycznego po...

Informacje o pomocy dla bezdomnego

Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. W tym czasie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Feniks wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo t...