• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Spotkania edukacyjno - informacyjne z młodzieżą

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
SPOTKANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE Z MŁODZIEŻĄ  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, od dnia  15  października 2018r. do 30 listopada 2018r.  realizował  spotkania edukacyjno – informacyjne  z młodzieżą   o charakterze warsztatowym z zakresu profilaktyki problemów młodzieży i rodziny.
W ramach powyższego działania odbyło się  sześć warsztatów z młodzieżą  klas ósmych, siódmych szkoły podstawowej i uczniów klas trzecich gimnazjum Szkoły Podstawowej Nr8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach. Głównym celem prowadzonych warsztatów było przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym wśród młodzieży poprzez edukację i informację. Zakres tematyczny zajęć obejmował m. in.:
1. Prezentację problemów i zjawisk społecznych  w Gminie Police w oparciu o materiał edukacyjny - Raport „Badanie diagnostyczne potrzeb i zasobów społeczności lokalnej w Gminie Police”,  który powstał w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.
2. Zagrożenia współczesnej młodzieży:  uzależnienia, cyberprzemoc, niezdrowy tryb życia.
3. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych. Problem zdrowia psychicznego (depresja wśród młodzieży, stres). Gdzie szukać wsparcia.
5. Organizację czasu wolnego. Jak efektywnie wykorzystać zasoby i potencjał młodzieży.
6. Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej rodziny. Wyzwania i rozwiązania o charakterze profilaktycznym dla  rodziny oraz instytucji w społeczności lokalnej przeciwdziałające negatywnym zjawiskom społecznym wśród młodzieży.
Podczas zajęć warsztatowych prowadzonych metodami aktywnymi,  młodzież chętnie uczestniczyła w pracach z podziałem na grupy, wypracowując treści związane ze swoimi potrzebami  i oczekiwaniami skierowanymi do osób dorosłych oraz z zainteresowaniem dyskutowała nad tematyką rekomendacji skierowanych do młodych ludzi w oparciu o badania diagnostyczne.
 Warsztaty w ramach projektu stały się  również inspiracją dla młodzieży do przygotowania wystawy fotograficznej, która prezentowała ludzkie pasje  i zainteresowania.
Na zakończenie warsztatów młodzież otrzymała poradnik edukacyjny „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Faber Adele, Mazlish Elaine,  jako doskonałe narzędzie poprawy w komunikacji  w relacjach rodzic-dziecko.