• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Zespół ds. Realizacji Świadczeń Finansowych z pomocy społecznej

 • 2020-06-10 13:05:54
 • OPS Police

Do zadań Zespołu ds. Realizacji Świadczeń Finansowych z pomocy społecznej należy przede wszystkim prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o wywiad środowiskowy. Prowadzimy także postępowania, dotyczące kierowania do ośrodków wsparcia, innych placówek, a także w sprawach dotyczących potwierdz...

Zespół ds. Osób Bezdomnych

 • 2020-06-09 13:32:24
 • OPS Police

 
Pracownicy socjalni:

 1. Katarzyna Romańska tel. 91 42 43 855 pok. 410.
 2. Beata Runo, tel. 91 42 43 855, pok. 410.
 3. Jarosław Czajka,  pok. 432

Zespół ds. Osób Bezdomnych zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem potrzeb i udzielaniem pomocy osobom bezdomnym na terenie Gminy Police. Działania Zespołu obejmują regularne monitorowanie środowi...

Zespół ds. Przemocy w Rodzinie

 • 2020-06-09 13:29:13
 • OPS Police

Pracownicy socjalni:

 1. Monika Bitel- Jabłońska - tel. 91 42 43 847, pok. 408
 2. Ilona Wasiak - tel. 91 42 43 847, pok. 408

Do zadań Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, należy przede wszystkim realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz procedurę Niebieskiej Karty.
Zajmujemy się opracowywaniem i wdrażaniem projektów, organizu...

Zespół Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej

 • 2020-06-09 12:40:29
 • OPS Police

Pracownicy socjalni:

 1. Dominika Jankiewicz - tel: 91 42 43 849, pok. 409
 2. Jolanta Rutkowska - Łyskawa - asystentura rodziny - tel: 91 42 43 853, pok. 414

Asystenci Rodziny (pok 310, tel - 91 42 43 853):

 1. Magdalena Kądziela
 2. Iwona Rybska
 3. Anna Boryczko       
 4. Anna Jewsiej            &nbs
 5. ...