• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Zastępca kierownika Działu Pracy Socjalnej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
ul. Siedlecka 2a

Zastępcy kierownika Działu Pracy Socjalnej

Na przedmiotowe stanowisko aplikację złożyła jedna kandydatka, spełniająca wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostanie zatrudniona:

Pani Joanna Siedlarz zam. Trzebież

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Joanna Siedlarz jest jedynym kandydatem na przedmiotowe stanowisko, spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy społecznej.   
Reasumując, wykształcenie i doświadczenie zawodowe Pani Joanny Siedlarz gwarantują prawidłową realizację zadań na stanowisku Zastępcy kierownika Działu Pracy Socjalnej, do którego głównych zadań będzie należało:
    1. Koordynowanie pracy zespołów Działu Pracy Socjalnej.
    2. Planowanie i koordynowanie pracy Zespołu Projektowego w OPS w Policach;
    3. Organizowanie i prowadzenie we współpracy z organizacjami, instytucjami i  środowiskiem lokalnym działalności zmierzającej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców;
    4. Opracowywanie i realizowanie projektów mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w tym projektów dofinansowanych ze środków UE;
    5. Koordynowanie działań związanych z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2016-2020.
    6. Zastępowanie Kierownika Działu Pracy Socjalnej.