• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Mamo, Tato, co wy na to

Od lutego do czerwca 2018 roku realizowana była 7 edycja projektu "Mamo, Tato, co wy na to". Realizacja projektu odbywała się przy współpracy Rady Osiedla nr 7 oraz nauczycieli z Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach i była  alternatywą dla wspólnego spędzania czasu rodziców ze swoimi dziećmi. Spotkania odbywały się raz w miesiącu w RO i P...

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...

Zastępca kierownika Działu Pracy Socjalnej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
ul. Siedlecka 2a

Zastępcy kierownika Działu Pracy Socjalnej

Na przedmiotowe stanowisko aplikację złożyła jedna kandydatka, spełniająca wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. sta

...

Trzy kwadranse dla rodziny

  • 2018-06-26 15:40:38
  • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Pro...

Akademia dla rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020,   w okresie od 09 maja 2018r. do 20 czerwca 2018r. zorganizował cykl zajęć&nb...

Dzień Sąsiada

W dniu 16 czerwca 2018r. mieszkańcy osiedla Stare Miasto przy współpracy Rady Osiedla nr 2 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach  już po raz trzeci obchodzili swoje święto pn:„Dzień Sąsiada”.  Ideą oraz celem powyższej inicjatywy, podobnie jak w latach ubiegłych było wzmacnianie więzi sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami oraz integracja i...